ZABAVA NA PAMETAN NAČIN

Kada smo prošlo ljeto posjetile vrtić “Zrno” u Kozari boku, dok smo završavali turneju s projektom Dajmo djeci korijene i krila, rodila se jedna prekrasna i velika ljubav s cijelom ekipom iz vrtića u Kozari boku! Toliku sreću i veselje što smo tamo za njih održali predstavu i poklonili im igračke, nismo mogle niti sanjati.

Znate onaj osjećaj kada misliš da će ti srce puknuti od dragosti? E, baš tako je i nama bilo.
I tada smo odlučile… “Ajmo mi ono što radimo kod nas u Laboratoriju zabave, jednostavno donijeti njima, u njihov vrtić!”
Tog trenutka se rodio projekt “Zabava na pametan način”, koji se ne zove slučajno kao naš slogan. To je jednostavno parola koja nas prati u svemu što radimo.

Kada bi nas pitali da u jednoj rečenici objasnimo o čemu se radi u projektu “Zabava na pametan način”, onda bi to jednostavno rekli:
“Omogućimo edukaciju i zabavu svima, ne samo onima koji si to mogu priuštiti!”

A kada bi nas tražili da vam malo više o tome ispričamo, onda bi to ispričali ovako:

Obzirom da nam je cilj da  zabava i edukacija budu dostupne svima, uz priče s porukama koje redovito provodimo po odgojno – obrazovnim ustanovama, te u našem prostoru, tu su još i edukativni programi koje bi također provodile kroz ovaj projekt.

Radi se o programima Put oko svijeta, Smiješna strana povijesti/Vremeplovi, Put po Hrvatskoj. Djeca kroz dva sata zabave uče o kontinentima, zemljama, tako da uče tradicionalne igre, plesove, pjesme, priče karakteristične za neku zemlju. Isto tako uče o povijesnim epohama od ledenog doba do danas uz video projekciju, kostime, razne rekvizite, uz puno smijeha i dobre zabave. Iz prakse se pokazalo da pokazuju izuzetan interes za te programe, da na neposredan način uče i pamte, na zadovoljstvo i roditelja i djece.


Znamo da djeca posebno romske nacionalnosti, samim time što su manjina žive izolirano, te im odlazak u vrtić i školu predstavlja svojevrstan kulturološki šok te jezičnu barijeru, ovim programima omogućuje im se donekle bazično obrazovanje, lakše razumijevanje i spontano učenje. Samim time ih se potiče na daljnje školovanje i lakši pristup učenju kao nešto što je  zabavno i korisno.

Obzirom da je naglasak provođenja projekta u vtićima i odgojno-obrazovnim   ustanovama na rubnim dijelovima grada , nastoje se sensibilizirati i roditelji kao ključni u interakciji u provođenju programa. U programu bi se poticala i njegovala različitost (multikulturalnost) kako bi i djeca, posebno romske manjine, dobile svoj dio u priči. Ukomponirana je kultura Roma,u svaki od projekata, njihovi običaji i jezik, tako da prilikom provođenja programa, djeca dobiju ravnopravno zastupljenu pažnju.

Nakon završetka programa očekujemo:
-povećan  interes djece za nastavom zemljopisa i povijesti;
-bolje rezultate u učenju i savladavanju gradiva;
-bolje poznavanje vlastite zemlje;
-povećan interes djece za pripovjedačkim i performativnim aktivnostima;
-povećan  interes djece za konzumacijom kulturnih sadržaja;
-povećan angažman pedagoga u alternativnim oblicima nastave i posjećivanju kulturnih programa;
-povećan angažman roditelja u savladavanju nastavnog programa putem pripovjedačkih i performativnih metoda;
-veću inkluzivnost djece slabijeg imovinskog stanja, djece s posebnim potrebama i djece s poremećajima u ponašanju, te manjina
-interes za ostale predstave koje kazalište Laboratorij zabave priprema


Projekt je zamišljen kao višegodišnje druženje, tako da se provodi na svim lokacijama gdje se pokaže potreba (socijalno ugrožene obitelji, Romi…) Za sada smo u Zagrebu i okolici, jer, tek smo jučer krenule hehe, no naravno, želja nam je da programe priuštimo i provodimo gdje god se pokaže potreba, diljem Hrvatske.

Krenule smo same, volonterski, iz srca, s puno ljubavi i volje… ima nas jako puno, s nama su naši najdraži studenti i zaposlenici. Trebat će nam puno snage, truda i novaca da sve zamišljeno i realiziramo.
Pozivamo sve vas, koji ste voljni sudjelovati i pomoći da se ovaj projekt provodi, javite se :) Primamo sve u našu malu – veliku familiju!

Sljedeći tjedan smo ponovno u Kozari boku, no ovoga puta idemo na Put oko svijeta!

Bon voyage! :*

*Za sve dodatne informacije o projektu, molimo javite se na naš službeni mail: laboratorijzabave@gmail.com